NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih potpora učenika i studenata Općine Baška Voda u školskoj/akademskoj  2021./22. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

Općinski načelnik

KLASA: 022-05/21-01/160

URBROJ:2147/02-02-21/1

Baška Voda, 18. listopada 2021. godine

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21),  općinski načelnik

raspisuje

 

NATJEČAJ

za

dodjelu jednokratnih potpora učenika i studenata Općine Baška Voda

u školskoj/akademskoj  2021/22. godini

 

 

Jednokratne potpore dodjeljuje Općina Baška Voda, a namijenjene su srednjoškolcima i studentima upisanih u tekuću školsku/akademsku godinu, a koji imaju neprekidno prebivalište u posljednje dvije godine na području Općine Baška Voda.

Za 2021/22. školsku/akademsku godinu odobravaju se učeničke jednokratne potpore u iznosu od 2.000,00 kuna i studentske jednokratne potpore u iznosu od 4.000,00 kuna za sve one koji ispunjavaju propisane uvjete natječaja.

 

 

UVJETI  NATJEČAJA:

 

Pravo natjecanja za jednokratnu potporu mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske

- imaju neprekidno prebivalište na području Općine Baška Voda u posljednje dvije godine

- su upisani na stručni, preddiplomski, diplomski i poslijediplomski Sveučilišni odnosno integrirani studij ili Akademiju u akademskoj 2021./2022. godini u statusu redovitog ili izvanrednog studenta

 

Dodatno će se nagraditi studenti koji ostvaruju osobite uspjehe u školovanju, a što se odnosi na prosjek od najmanje 4,0 ostvaren u prethodnoj godini akademskog obrazovanja, u iznosu od 2.500,00 kuna!

 

Pravo natjecanja za jednokratnu potporu mogu ostvariti srednjoškolci koji:

- su državljani Republike Hrvatske

- imaju neprekidno prebivalište na području Općine Baška Voda u posljednje dvije godine

- su upisani u srednju školu u školskoj 2021./2022. godini na području Republike Hrvatske

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

- pismena molba s kratkim osobnim podacima

- dokaz o neprekidnom prebivalištu na području Općine Baška Voda u posljednje dvije godine

- uvjerenje o pohađanju srednjoškolskog obrazovanja, odnosno studiranja na   

  stručnom, preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom Sveučilišnom odnosno  integriranom studiju ili Akademiji u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini,

- uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine za studente druge, treće, četvrte i pete  

  godine studija

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

PDF preuzimanjeNatječaj za jednokratne potpore 2021-22 PDF