ODLUKA o poništenju javnog natječaja za imenovanje Upravitelja/ica Vlastitog pogona Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za imenovanje
Upravitelja/ica Vlastitog pogona Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

I.

Poništava se Javni natječaj za imenovanje Upravitelja/ica Vlastitog pogona Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljen 01.prosinca 2023.g. u Narodnim novinama(broj 143/2023)-službenom listu Republike Hrvatske, kao i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com.

 

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova, sukladno članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com.

 

 

Općinski načelnik
Josko Roščić

 

KLASA:112-02/23-01/02
URBROJ:2181-17-02-24-03
Baška Voda, 25.siječnja 2024.godine