Oglas za zaprimanje zahtjeva za privremeno korištenje javno-prometne površine za 2021. godinu

 

3C663C8B3EA149FEAB548421E553E797

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 363-03/21-01/01

URBROJ: 2147/02-02-21/2

Baška Voda, 10.03.2021.

 

 

Objavljuje

 

O G L A S

za zaprimanje zahtjeva za privremeno korištenje

javno-prometne površine za 2021. godinu

 

Pravo prijave na Oglas imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti, čije obavljanje je određeno na pojedinoj javnoj površini.

Lokacije su utvrđene Planom korištenja, rasporeda i namjene lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda za 2021. godinu.

Uvid u grafički dio koji sadrži mikrolokacije izvješen je na oglasnoj ploči u službenim prostorijama Općine Baška Voda.

BAŠKA VODA

ZONA I. (ulica Obala sv. Nikole od crkve sv. Nikole do križanja s Pogradinskom ulicom)

 

LOKACIJA 1 (Trg ispred zgrade Općine)

VRSTA PREDMETA

BROJ MJESTA

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

ŠTAND do 1m2

1

1

Prodaja meda

Info pult

1

13

Prodaja rafting izleta

ŠTAND

od 1m2 do 2m2

11

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

Prodaja bižuterije/Prodaja autohtonih proizvoda/

rukotvorina/ trošarinskih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 LOKACIJA 2 (šetnica ispred zgrade Općine)

VRSTA PREDMETA

BROJ MJESTA

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

MONTAŽNA KUĆICA

1

13

Prodaja plodina i slastica

MONTAŽNA KUĆICA

1

14

Prodaja sladoleda

MONTAŽNA KUĆICA

1

15

Prodaja prirodnih sokova i ostalih voćnih prerađevina

ŠTAND do 1m2

1

16

Izrada i prodaja razglednica

ŠTAND do 1m2

2

17., 18.

Prodaja rukotvorina

 

ZONA II. (Podluka)

LOKACIJA 3.

VRSTA PREDMETA

BROJ MJESTA

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

MONTAŽNA

KUĆICA

1

19.

Prodaja sladoleda

MONTAŽNA

KUĆICA

1

20.

Prodaja plodina i slastica

MONTAŽNA

KUĆICA

1

21.

Prodaja sladoleda

ZONA II. (predio Bučine i Bungalov naselja Uranija)

 

LOKACIJA 4. (ispod hotela Horizont)

VRSTA PREDMETA

BROJ MJESTA

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

MONTAŽNA KUĆICA/KIOSK

1

22.

 Prodaja tiska, duhana

i ostalih predmeta

MONTAŽNA KUĆICA/KIOSK

1

23.

Prodaja sladoleda

PANO

1

24.

Izrada privremenih tetovaža

INFO PULT

1

25.

Prodaja rafting izleta

POKRETNA NAPRAVA

1

26.

Prodaja palačinki i kokica

MONTAŽNI KIOSK

1

27.

Prodaja voća i povrća i voćnih prerađevina

MONTAŽNI KIOSK

1

28.

Prodaja bižuterije i suvenira

MONTAŽNA KUĆICA

1

29.

Prodaja bižuterije i suvenira

ŠTAND DO 1m2

1

30.

Prodaja autohtonih proizvoda i rukotvorina

MONTAŽNA KUĆICA

1

31.

Ugostiteljstvo/brza prehrana

MONTAŽNA KUĆICA/KIOSK

1

32.

Prodaja voća i povrća

 

 

 

LOKACIJA 5. (Bučina-potok)

VRSTA PREDMETA

BROJ MJESTA

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

MONTAŽNA KUĆICA

4

33., 35., 36. , 37.

Prodaja bižuterije i plažnih rekvizita

MONTAŽNA KUĆICA

1

34.

Prodaja palačinki i kukuruza

 

 

PROMAJNA

 

ZONA II. LOKACIJA 6.

VRSTA PREDMETA

BROJ MJESTA

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

ŠTAND do 1m2

1

35., 36.

Prodaja suvenira

MONTAŽNA KUĆICA/KIOSK

1

37.

Prodaja tiska, duhana i ostalih predmeta

MONTAŽNA KUĆICA/KIOSK

1

38.

Prodaja voća i povrća

MONTAŽNA KUĆICA/KIOSK

1

39.

Prodaja plodina I slastica

 

ZONA 3. (Tržnica-ulica Blato)

VRSTA PREDMETA

BROJ MJESTA

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

ŠTAND

od 1m2 do 2m2

12

40.,41.,42.,43.,44.,

45.,46, 47., 48., 49.,

50., 51.

Prodaja voća/povrća/cvijeća

ŠTAND

od 1m2 do 2m2

1

52.

Prodaja voća/povrća/cvijeća i ostalo

 

Radno vrijeme štandova u ZONI 1., na lokaciji 1. i 2.  je od 18,00 do 24,00 sata, a radno vrijeme montažnih kućica / kioska u ZONI 1. i 2. je od 8,00 do 23,00 sata.  

MIKROLOKACIJE ZA POTREBE POSTAVLJANJA REKLAMNIH I OGLASNIH PREDMETA, STALAKA, TE OSTALIH STVARI ISPRED MONTAŽNIH KUĆICA/KIOSKA ZA PRODAJU VOĆA/POVRĆA I CVIJEĆA, TE TRGOVAČKE ROBE

 

Javno-prometne površine za postavu, stalaka, te ostalih pokretnih stvari ispred montažnih kućica/kioska za prodaju voća/povrća i cvijeća, te trgovačke robe mogu se dati na korištenje pravnim i fizičkim osobama neposredno uz dodjeljeni privremeni objekt .

U svrhu cjelogodišnje, sezonske ili prigodne prodaje, javno-prometna površina ispred poslovnih prostora može se dodjeliti za postavljanje maksimalno 2 (dva) reklamna i/ili oglasna predmeta.

Na nogostupima i prostoru namjenjenom za pješake ne dozvoljava se postavljanje bilo čega iz razloga sigurnosti građana.

MIKROLOKACIJE ZA POTREBE POSTAVLJANJA TOČIONIKA I ŠANKOVA

 

Javna površina za postavu točionika i šankova  za obavljanje ugostiteljske djelatnosti može se dati na korištenje pravnim i fizičkim osobama koje neposredno uz javnu površinu koja se daje na korištenje, koriste ili imaju u vlasništvu ugostiteljski poslovni prostor, a sukladno Odluci o načinu korištenja javno-prometnih površina (GL. br. 5/14).

 

MIKROLOKACIJE ZA POTREBE POSTAVLJANJA UGOSTITELJSKIH STOLOVA I STOLICA (tzv. štekata)

 

NASELJE BAŠKA VODA

 

ZONA I.

 

 • mikrolokacija br. 1, Obala sv. Nikole, ispred caffe bar-a Stop…………………….…33,56 m2
 • mikrolokacija br. 2, Obala sv. Nikole, ispred fast food-a SIESTA…………….……..13,50 m2
 • mikrolokacija br. 3, Obala sv. Nikole, ispred caffe bar-a Urania……………..………21,46 m2
 • mikrolokacija br. 4, Obala sv. Nikole, ispred pizzeria Dalmatino………..…………..46,00 m2
 • mikrolokacija br. 5, Obala sv. Nikole, ispred slastičarne Portun………..……………52,00 m2
 • mikrolokacija br. 6, Obala sv. Nikole, ispred caffe bar-a Srida………………………42,48 m2
 • mikrolokacija br. 7, Obala sv. Nikole, ispred restorana Victoria………………..……55,92 m2

 

 ZONA II.

-      mikrolokacija br. 8, Trg fra Gabre Cvitanovića, bočno uz restoran Victoria………………………..30,14 m2

 • mikrolokacija br. 9, Trg fra Gabre Cvitanovića, ispred bistro-a Madam…………………………40,09 m2
 • mikrolokacija br. 10, Obala sv. Nikole, ispred caffe bara Riva…………………………………………85,24 m2
 • mikrolokacija br. 11, Obala sv. Nikole, ispred restorana Palac…………………………………………..62,71 m2
 • mikrolokacija br. 12, Obala sv. Nikole, ispred pizzeria Papagaj……………………………………….27,30 m2
 • mikrolokacija br. 13, Obala sv. Nikole, ispred hotela Croatia………………………………………….45,61 m2
 • mikrolokacija br. 14, Obala sv. Nikole, ispred caffe bar-a Bis mora…………………………………21,00 m2
 • mikrolokacija br. 15, Obala sv. Nikole, ispred restorana Karlo…………………………………………57,40 m2
 • mikrolokacija br. 16, ulica Podluka, ispred caffe bar-a Bahari…………………………………………92,25 m2
 • mikrolokacija br. 17, ulica Podluka, ispred caffe bar-a SESSIO j.d.o.o………………………………59,40 m2
 • mikrolokacija br. 18, ulica Podluka, ispred caffe bar-a Bili………………………………………………96,30 m2
 • mikrolokacija br. 19, ulica Podluka, ispred caffe bar-a Plavi val………………………………………108,29 m2
 • mikrolokacija br. 20, ulica Podluka, ispred caffe bara Arija……………………………………………70,48 m2
 • mikrolokacija br. 21, ispred ugostiteljskog objekta BORIK……………………………………………338,68 m2
 • mikrolokacija br. 22, bungalovi Uranija, ispred fast food-a Valeo……………………………………50,00 m2

 

ZONA III.

 • mikrolokacija br. 23, ulica Blato, ispred restorana Mars…………………………………………………24,60 m2
 • mikrolokacija br. 24, Iza palaca, ispred restorana King………………………………….…………………18,72 m2
 • mikrolokacija br. 25, Iza palaca, ispred hotela Croatia……………………………………………………..15,00 m2
 • mikrolokacija br. 26, Iza palaca, bočno uz pizzeriu Papagaj……………………….……………………26,00 m2
 • mikrolokacija br. 27, ul. Fra Jure Radića, ispred fast food-a……………….…………………………….4,20 m2
 • mikrolokacija br. 28, ul. Vladimira Nazora, ispred ugost.objekta………………………………………7,35 m2

Ukoliko vlasnik ugostiteljskog objekta želi koristiti površinu veću od propisane, dužan je podnijeti poseban zahtjev uz pozitivno mišljenje Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove.

Zahtjev za dodijelu javno-prometne površine se podnosi na propisanim obrascima koji se nalaze u službenim prostorijama Općine Baška Voda, te na službenim internet stranicama Općine Baška Voda https://opcinabaskavoda.hr/

Zahtjevu se obavezno prilaže:

 1. preslik osobne iskaznice odgovorne osobe
 2. izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje postojanje registrirane djelatnost u svezi Oglasa
 3. pozitivno mišljenje Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove ukoliko je došlo do promjene načina korištenje ili do promjene vlasnika ugostiteljskog objekta u odnosu na prethodnu godinu
 4. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja – ne starija od 30 dana
 5. 70,00 kuna upravne pristojbe
 6. izjava kojom se daje suglasnost komunalnim redarima Općine Baška Voda za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koji se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja Rješenja, te ukoliko su postavljene bez odobrenja.

Na dan predaje zahtjeva ne smije biti dugovanja većih od 10.000,00 kn po svim osnovama prema Općini Baška Voda, te prema tvrtkama koje su u većinskom vlasništvu Općine baška Voda (Komunalno poduzeće Gradina-Baška Voda d.o.o., TŠL Baška Voda d.o.o., Dječiji vrtić Ježić.

LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH PREDMETA NA ZEMLJIŠTE U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Pokretna prodaja na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba može se obavljati samo po prethodno ishodovanoj suglasnosti Komisije uz uvjet da se radi o vlastitom zemljištu koje ima odgovarajući pristup s javno-prometne površine, te samo za prodaju koja ne postoji na javno-prometnoj površini i/ili na pomorskom dobru u naselju Općine Baška Voda za koje se traži suglasnost.

Pokretnu prodaju na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu Komisija će odobriti ukoliko se radi o prodaji koja je turistički atraktivna, te služi proširivanju turističke ponude pojedinih naselja Općine Baška Voda.

Trgovinama koje prodaju i izlažu  trgovačku robe na klupama i policama isped pročelja trgovina može se izdati suglasnost uz uvjet da je osigurana nesmetana pješačka komunikacija javno-prometnom površinom, a udaljenost izložene robe od ruba kolnika mora iznositi minimalno 1,5 metar.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za pokretnu prodaju se podnosi na propisanim obrascima koji se nalaze u službenim prostorijama Općine Baška Voda, te na službenim internet stranicama Općine Baška Voda https://opcinabaskavoda.hr/

Zahtjevu se obavezno prilaže:

 1. preslik osobne iskaznice odgovorne osobe
 2. izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje postojanje registrirane djelatnosti koja će se obavljati
 3. mišljenje Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove ukoliko se radi o novim djelatnostima i objektima u odnosu na prethodnu godinu
 4. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja-ne starija od 30 dana
 5. dokaz o vlasništvu nad zemljištem
 6. opis djelatnosti/asortimana sa fotografijama i dimenzijama prodajnog objekta
 7. 20,00 kuna upravne pristojbe

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE 8 DANA OD DANA OBJAVE OGLASA, ZAKLJUČNO S DANOM 19.03.2021 godine.

 

Ponude se mogu dostaviti osobno u Općinu Baška Voda svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 sati , putem pošte sa povratnicom na adresu Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.

 

Sve zahtjevane dokumente, podnositelj zahtjeva može dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su podnositelji zahtjeva dostavili, Općina Baška Voda može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti u primjerenom roku da dostave izvornike ili ovjerene preslike tih

  dokumenata i/ili

- obratiti se izdavatelju tih dokumenata i/ili

- nadležnim tijelima.

 

 

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

 

 Općinski načelnik

Josko Roščić

 

 

PDF PDF OGLAS za zaprimanje zahtjeva za privremeno korištenje javno-prometne površine za 2021. godinu PDF

 

PDF PDF

PLAN korištenja, rasporeda i namjena lokacija za privremeni korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda za 2021. godinu PDF

 

DOC DOCZAHTJEV ZA ŠTEKATE 2021. godina DOC

 

DOC DOC

ZAHTJEV ZA REKLAME 2021. godina DOC

 

DOC DOC

ZAHTJEV DNEVNA PRODAJA 2021. godina DOC

 

DOC DOC

ZAHTJEV MONTAŽNI OBJEKTI 2021. godina DOC

 

DOC DOC ZAHTJEV ZA SUGLASNOST 2021. godina DOC

 

DOC DOC ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOST 2021. godina DOC