9. sjednica Općinskog vijeća, 4. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-18/7

Baška Voda,  28.  kolovoza  2018. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                 4 . rujna  (utorak) 2018. u 9,00 sati

prostorijama zgrade Lučice  u  Baškoj Vodi, 9. sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I       R E D       

 

1.       Usvajanje zapisnika  s osme  sjednice  Općinskog vijeća Baška Voda

2.       Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Baška Voda za 2017. godinu

3.       Prijedlog Odluke o polugodišnjem obračunu proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu

4.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu

5.       Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave

6.       Godišnje financijsko izvješće “GRADINA-BAŠKA VODA” d.o.o. za 2017. godinu

7.       Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji “GRADINA-BAŠKA VODA” d.o.o.

8.       Godišnje financijsko izvješće TŠL Baška Voda za 2017. godinu

9.       Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića JEŽIĆ za 2017. godinu

10.    Godišnje financijsko izvješće Lovačke udruge KUNA  Voda za 2017. godinu

11.     Godišnje financijsko izvješće Općinske glazbe  Baška Voda za 2017. godinu

12.     Godišnje financijsko izvješće DVD Baška Voda za 2017. godinu

13.     Godišnje financijsko izvješće STK Urania za 2017. godinu

14.     Godišnje financijsko izvješće NK Urania  za 2017. godinu

 

                    Predsjednik  Općinskog  vijeća

                    Ante  Lončar