17. sjednica Općinskog vijeća, 2. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-19/15

Baška Voda, 24. veljače  2020. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18), čl. 69.  i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

2. ožujka  ( ponedjeljak )  2020.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Lučice  u  Baškoj Vodi, 17.   sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 D N E V N I       R E D       

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška Voda
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda
  4. Izvješće o radu općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 2019. godine

5. Prijedlog Odluke   o izradi Urbanističkog plana uređenja zone Bast – proizvodna i zanatska (I1, I2)

6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Statuta Športske turističke lučice BAŠKA VODA d.o.o.

7. Prijedlog Odluke  o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prostorijama područne ambulante u Baškoj Vodi

8. Pismo namjere- Zahtjev za donošenje Odluke o izradi UPU-a za obuhvat „HOTEL HRVATSKA” Baška Voda

9. Informacije- pismo namjere  Baško Polje

 

        Predsjednik  Općinskog  vijeća

        Ante  Lončar