LAG Adrion

LAG ADRION - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ADRION

SJEDIŠTE: Zadvarje
ADRESA: Hrvatskih branitelja 31,  21255 Zadvarje
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
WEB: www.lag-adrion.hr  

LAG je praktična stečevina EU koja funkcionira kao udruga na području određenih općina i gradova, te je nužan instrument i alat razvojnih politika lokalnih područja prema "bottom up" pristupu.

Temeljna zadaća LAG-a je stvaranje partnerstva predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora radi održivog razvitka određene lokalne zajednice, čiji glavni ciljevi se određuju preko izrade i provedbe lokalne razvojne strategije navedenog područja.

Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama ("Narodne novine" br. 88/01 i 11/02)

LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje, te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave.

LAG ADRON "Planina i more" je područje koje prirodno povezuje more, planinu Biokovo i zabiokovlje, a obuhvaća područje 3 grada i 16 općina ( Omiš, Imotski, Vrgorac, Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac, Zadvarje, Šestanovac, Zagvozd, Dugi Rat, Runovići, Zmijavci, Proložac, Podbablje,Lovreć, Lokvičići i Cista Provo.

UKUPNA POVRŠINA: 1.481,34 km²
UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 72.774 stanovnika

TKO MOŽE BITI ČLAN LAG-a:

 • Profesionalne organizacije i savjeti
 • Trgovačka društva
 • Građani, stanovništvo i njihove lokalne organizacije
 • Lokalni politički predstavnici
 • Udruge, mladi
 • Mediji

ŠTO DONOSI ČLANSTVO U LAG-u?

 • Uključivanje u procese koji predstavljaju glavnu lokalnu razvojnu stečevinu EU, jer će LAG-ovi u razdoblju 2014.-2020. biti nositelji ukupnog lokalnog razvoja
 • Učešće u izradi razvojne strategije područja, određivanju ciljeva i aktivnosti
 • Informiranje i servisiranje te pomoć oko raznih malih, mikro, srednjih i velikih projekata koji se kandidiraju na određenim natječajima (prvenstveno za EU fondove)
 • Sudjelovanje u upravljanju LAG-om i aktiviranju u radu tijela LAG-a
 • Podrške i preporuke projekata od strane LAG-a što donosi bodovnu prednost pri evaluaciji projekata na određenim natječajima (posebno za fondove EU)


LEADER PROGRAM

LEADER - "Links between actions for the development of the rural economy", predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora ("Lokalne akcijske grupe").

7 NAČELA LEADERA

1. Pristup "ODOZDO PREMA GORE", suprotno principima hijerarhije –uključivanje stanovništva u problematiku razvoja, odnosno svih dionika (javni, poslovni i nevladin sektor) koji imaju poveznicu s održivošću lokalnog područja.
(Uključivanje javnosti je nužan uvjet bez kojeg aktualni razvoj nije moguć te je potrebno puno aktiviranje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama kako bi se bogatstvom ideja i mogućih rješenja postigao kvalitetniji razvoj.)

2. Javno-privatno partnerstvo oko zajedničke strategije i lokalnog plana djelovanja te održivog ruralnog razvoja koji se temelji na očuvanju i razvoju okolišnog, ljudskog, socijalnog i stvaralačkog/proizvodnog kapitala.
(Razvoj lokalnih partnerstava u pristupima i djelovanju je temelj napretka lokalne zajednice - pojedinačne inicijative često su unaprijed osuđene na propast, nedostaje im snaga, uvjerljivost i povjerenje te je zbog toga razvoj partnerskih odnosa i kulture suradnje nužnost.)

3. Pristup temeljen na osobitostima područja-specifične razvojne strategije za područje.
(Lokalna područja često imaju slične probleme, ali svako ima svoje posebnosti, što imperativno treba uzeti u obzir prilikom planiranja budućnosti, jer su upravo te razlikovne osobitosti temelj održivog razvoja svakog pojedinog područja.)

4. Stimuliranje inovacija i kreativnosti-promicanje lokalnih vrijednosti na novi način, kreiranje aktivnosti od interesa za lokalni razvoj, itd.
(Inovacije su nužan uvjet,kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.)

5. Integralni (objedinjujući) pristup - integrirane, povezujuće i krossektorske aktivnosti. (Sektorska podijeljenost čest je uzrok razvojnih problema te je potrebno horizontalnomeđusektorsko povezivanje, kao i okomito povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija za ostvarivanje održivog ruralnog razvoja).

6. Umrežavanje i suradnja za održivi razvoj - stvaranje institucionalne, regionalne, nacionalne, lokalne mreže, itd.
(Povezivanje, umrežavanje i sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima te razmjena znanja i iskustava, u današnjoj suvremenoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj - od ključne su važnosti).

7. Lokalno financiranje i upravljanje - donošenje odluka na lokalnoj razini o financijskim potporama u smjeru održivog razvoja.
(Izuzetno je bitno da postoji konsenzus oko projekata i aktivnosti na lokalnoj razini te da oni budu financirani i iz lokalnih proračuna, jer i mali poticaji iz lokalnog proračuna neposredno znače potvrdu vjerodostojnosti tih lokalnih projekata.)

Za sve dodatne podatke stojimo na raspolaganju na mail-u  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.