MJESNA SAMOUPRAVA

Na području Općine Baška Voda osnovani su mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbori na području Općine Baška Voda su:

Bast
PREDSJEDNIK: Nikša Staničić

Baška Voda

Bratuš
PREDSJEDNIK: Marin Beroš

Krvavica
PREDSJEDNIK: Miro Andrijašević

Promajna
PREDSJEDNIK: Milan Granić