Investicije u tijeku

Općina Baška Voda u tekućoj godini već je krenula u pripremu naredne turističke sezone. Iz već pripremljenih rezervi nadohraniti će se sve plaže u mjestima općine, te sanirati postojeća pera. Prijavili smo na natječaj ministarstva projekt za uređenje zapadne plaže, te ćemo sredstvima ministarstva turizma i županije riješiti prostore plaže Ikovac do granice pomorskog dobra općine. Urediti će se šetnica u dužini 200m, te spust za invalide. Urediti zaustavno pero. Obnoviti će se i rekonstruirati plažna infrastruktura, voda i struja.

Trenutno najvažnije investicije su:

- Uređenje mrtvačnice u mjestu Bast na novom groblju Bast
- Namjeravamo na prostoru bivšeg kamenoloma koji je zahvaljujući donaciji vlade RH i nadležnog ministarstva u 100% vlasništvu općine napraviti pogon za sortiranje otpada, novu uljaru te prostor za kompostiranje drvne mase. U gorenjem dijelu kamenoloma biti će i uređena streljana.

- Općina Baška Voda je u tijeku ishodovanja građevinske dozvole za novu uljaru u Bastu.Uljara će biti smještena u bivšem kamenolomu, te će imati dva najmodernija stroja – preše za ulje. Prije 10ak godina smo dijelili sadnice a ovim projektom želimo nastaviti započeto, potaknuti preradu maslina i olakšati maslinarima.Očekujemo početak radova na zgradi uskoro a finalizaciju projekta do iduće prerade maslina.

- Iz prostora kamenoloma će se preostale kamene materije samljeti i iskoristiti za dohranjivanje plaža, a isti će se zemljani iskopi sanirati te će se cijeli prostor urediti sađenjem biljne vegetacije karakteristične za naše podneblje.
- Postojeće stare zgrade će se iskoristiti kao društvene prostorije i urede za potrebe društva.
- Prostor bivše ambulante koji se je oslobodio radi izgradnje nove će se urediti za potrebe škole i vrtića.
- Gotovi su projekti novog dječjeg vrtića, sportske dvorane i bučališta, te je u tijeku postupak izvršavanja knjiženja zemlje kako bi se krenulo u izvođenje radova.
- Gotovi su projekti nove zgrade općine na prostoru bivše mjesne zajednice te je napravljen idejni projekt nove tržnice i ribarnice, praktično centra Baške Vode na prostoru od Razvitka, izvorišta i pijace.