Šetnica Baška Voda, Promajna, Bratuš, Krvavica

Kao kičmu razvoja turizma pored tematskih staza koji će domaćem stanovništvu otvoriti mogućnost razvoja seoskog turizma u Topićima i Bastu, planirana je i ŠETNICA Baška Voda, Promajna, Bratuš, Krvavica i njeno povezivanje sa Gradom Makarskom, što je sigurno jedan od prioriteta Općine Baška Voda.