Proračun Općine Baška Voda za 2020. godinu

Proračun Općine Baška Voda planiran u iznosu od 41.811.500,00 kuna, donijelo je Općinsko vijeće Baška Voda  na 16. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine.

Programi koji su sastavni dijelovi  Proračuna Općine Baška Voda, kojima su planirana financijska sredstva Proračuna Općine Baška Voda,  objavljeni su u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda GL br. 17/19

 

PDF PDFProračun Općine Baška Voda 2020. godine PDF