Proračun Općine Baška Voda za 2021. godinu

Proračun Općine Baška Voda planiran u iznosu od 37.274.000,00 kuna, donijelo je Općinsko vijeće Baška Voda  na 21. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine.

Programi koji su sastavni dijelovi  Proračuna Općine Baška Voda, kojima su planirana financijska sredstva Proračuna Općine Baška Voda,  objavljeni su u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda GL br. 19/20.

 

PDF PDF Proračun Općine Baška Voda 2021. godine PDF