Proračun Općine Baška Voda za 2022. godinu

Proračun Općine Baška Voda planiran u iznosu od 37.427.500,00 kuna, donijelo je Općinsko vijeće Baška Voda  na 3. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine.

Programi koji su sastavni dijelovi  Proračuna Općine Baška Voda, kojima su planirana financijska sredstva Proračuna Općine Baška Voda,  objavljeni su u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda GL br. 22/21

 

PDF PDF Odluka o proračunu Općine Baška Voda za 2022. godinu PDF