Proračun Općine Baška Voda za 2023. godinu

Proračun Općine Baška Voda planiran u iznosu od 5.009.360,00 eura, donijelo je Općinsko vijeće Baška Voda na 8. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine.

Programi koji su sastavni dijelovi Proračuna Općine Baška Voda, kojima su planirana financijska sredstva Proračuna Općine Baška Voda, objavljeni su u Glasniku, broj 24, 19. prosinca 2022.

 

PDF preuzimanjeOdluka o proračunu Općine Baška Voda za 2023. godinu .PDF