Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je poslovni prostor trgovačke namjene označen kao čest.zgr. *42O/1 i 42O/2 k.o. Bast-Baška Voda na adresi Obala 1, 27323 Promajna, neto korisne površine cca 150 m2. Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija.

PDF PDF

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora PDF