NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih potpora učenika i studenata Općine Baška Voda u školskoj / akademskoj 2020/21. godini

Grb RH

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

Općinski načelnik

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18,3/20),  članka 14. Odluke o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Općine Baška Voda (GL br. 4/99, 8/08, 8/10)  općinski načelnik

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za

dodjelu jednokratnih potpora učenika i studenata Općine Baška Voda

u školskoj/akademskoj  2020/21. godini

 

 

Jednokratne potpore dodjeljuje Općina Baška Voda, a namijenjene su srednjoškolcima i studentima upisanih u tekuću školsku/akademsku godinu, a koji imaju prebivalište na području Općine Baška Voda.

Za 2020/21. školsku/akademsku godinu odobravaju se učeničke jednokratne potpore u iznosu od 2.000,00 kuna i studentske jednokratne potpore u iznosu od 4.000,00 kuna za sve one koji ispunjavaju propisane uvjete natječaja.

 

UVJETI  NATJEČAJA:

 

Pravo natjecanja za jednokratnu potporu mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske

- imaju prebivalište u mjestima Općine Baška Voda

- su upisani na sveučilišni ili stručni studij u akademskoj 2020./2021. godini

 

Dodatno će se nagraditi studenti koji ostvaruju osobite uspjehe u školovanju, a što se odnosi na prosjek od najmanje 4,5 ostvaren u prethodnoj godini obrazovanja, u iznosu od 2.500,00 kuna!

 

Pravo natjecanja za jednokratnu potporu mogu ostvariti srednjoškolci koji:

- su državljani Republike Hrvatske

- imaju prebivalište u mjestima Općine Baška Voda

- su upisani u srednju školu u školskoj 2020./2021. godini

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- pismena molba s kratkim osobnim podacima

- dokaz o prebivalištu na području Općine Baška Voda

- uvjerenje o pohađanju srednjoškolskog obrazovanja, odnosno studiranja na sveučilišnom ili stručnom studiju u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini,

- uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine za studente druge, treće, četvrte i pete godine studija

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

 

KLASA: 022-05/20-01/142

URBROJ:2147/02-02-20/1

Baška Voda, 14. listopada 2020. godine

 

 

 PDF PDFNatječaj za dodjelu jednokratnih potpora PDF