ODLUKA o poništenju javnog natječaja za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno - prometne poslove Općine Baška Voda

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno - prometne poslove Općine Baška Voda, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

I.

Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno - prometne poslove Općine Baška Voda, 1 izvršitelj /izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljen 22.studenog 2023.g. u Narodnim novinama(broj 140/2023)-službenom listu Republike Hrvatske, kao i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com. Razlog za poništenje javnog natječaja je činjenica da se na objavljeni javni natječaj nitko nije prijavio.

 

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova, sukladno članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).

 


III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj web-stranici Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.com.

 

 

Općinski načelnik
Josko Roščić

 

KLASA:112-02/23-01/01
URBROJ:2181-17-02-24-03
Baška Voda, 25.siječnja 2024.godine