Održana izvanredna sjednica Općinskog vijeća Baška Voda

Dana 17. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati održana je izvanredna sjednica Općinskog vijeća Baška Voda.

Općinsko vijeća Baška Voda na sjednici je donijelo:
Odluku o utvrđivanju posebnih uvjeta priključenja objekata na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje na području Općine Baška Voda, Odluku  o privremenoj preraspodjeli financijskih sredstava uprihodovanih temeljem naknade za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda,Odluku o pokretnju postupka  izrade projektne dokumentacije  u zoni gospodarske namjene-proizvodne u   Bastu, te  je prihvatilo Izvješće Mandatnog povjerenstva o ostavci člana Općinskog vijeća i početku mandata u Općinskog vijeću Baška Voda zamjenika člana Josipa Ivandića.