PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA PRORAČUNSKU 2019. GODINU

PLAN NABAVE
 ROBA, RADOVA I USLUGA
 ZA PRORAČUNSKU 2019. GODINU
 
 
 
 
 
Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2019. godinu sukladno planiranim sredstvima u proračunu Općine Baška Voda čini:
 
 
Red.br
Stavka
     konto
Evidencijski broj nabave
Predmet nabave
Opis nabave
Način nabave
Vrijednost nabave
Rok za provedbu
1
42141
BV 01/19
Radovi
Kanalizacija Bratuš-Krvavica
Jednostavna nabava
 
100.000,00
31.12.
2
42141
BV 02/19
Radovi
Kanalizacija Baška Voda
Jednostavna nabava
100.000,00
31.12.
3
32329
BV 03/19
Radovi
Održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih i asfaltnih Baška Voda
Jednostavna nabava
 
150.000,00
Tijekom cijele godine
4
32329
BV 04/19
Radovi
Održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih i asfaltnih Promajna
Jednostavna nabava
100.000,00
Tijekom cijele godine
5
32329
BV 05/19
Radovi
Održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih i asfaltnih Bratuš
Jednostavna nabava
 50.000,00
Tijekom cijele godine
6
32329
BV 06/19
Radovi
Održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih i asfaltnih Krvavica
Jednostavna nabava
 50.000,00
Tijekom cijele godine
7
 
32329
BV 07/19
Radovi
Održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih i asfaltnih Bast
Jednostavna nabava
 
50.000,00
Tijekom cijele godine
8
32329
BV 08/19
Radovi
Održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih i asfaltnih Topići
Jednostavna nabava
 
50.000,00
Tijekom cijele godine
 
9.
 
42142
BV 09/18
Radovi i usluge
Uređenje luke
Promajna
Javno nadmetanje/bagatelna nabava ovisno o fazi radova
 
1.000.000,00
Do 31.12.
10.
42126
BV 10/18
Radovi
Izgradnja Info Centra PROMAJNA
Jednostavna nabava
 
150.000,00
Do 31.12..
11.
42126
BV 11/19
Radovi
Izgradnja Info Centra BAŠKA VODA
Jednostavna nabava
 
250.000,00
Do 31.12.
 
12.
 
42149
BV 12/19
Radovi i usluge
Održavanje i dohrana plaža na području Općine Baška Voda
 
Materijal za dohranu plaža osigurala Državni ured za upravljanje državnom imovinom gratis, a materijal za dohranu je pripremljen i deponiran u Kavi – Bast.
200.000,00
Prije početka turističke sezone (do 01.05.) i nakon turističke sezone (od 15.10.)
13.
42149
BV 13/19
Radovi i usluge
Projekt Plaža
Šetnice na plaži – uređenje – istočna plaža
Javna nabava
2.350.000,00
Tijekom cijele godine (ali ne u periodu od 01.05.-15.10.).
14.
42149
BV 14/19
Radovi i usluge
Obnova - održavanje pera na plažama kamenim materijalom
Jednostavna nabava
100.000,00
Do 30.04.
15.
4111
BV 15/19
Otkup
Otkup zemljišta
-
100.000,00
Tijekom cijele godine
16.
32322
BV 16/19
Održavanje
Javna rasvjeta
Zakon o komunalnoj djelatnosti
300.000,00
Tijekom cijele godine
17.
42131
BV 17/19
Radovi
Izgradnja nerazvrstanih cesta makadamske
Jednostavna nabava
 
100.000,00
Tijekom cijele godine
18.
42131
BV 18/19
Radovi
Izgradnja nerazvrstanih cesta asfalt/beton cesta
Jednostavna nabava
 
 
100.000,00
Tijekom cijele godine
19.
42149
BV 19/19
Radovi i usluge
Uređenje Baška Voda
(dodana izgradnja autobusnih ugibališta)
Zakon o komunalnoj djelatnosti
Jednostavna nabava
200.000,00
Tijekom cijele godine
20.
42149
BV 20/19
Radovi i usluge
Uređenje Bast
Zakon o komunalnoj djelatnosti
Jednostavna nabava
200.000,00
Tijekom cijele godine
21.
42149
BV 21/19
Radovi i usluge
Uređenje Promajna
Zakon o komunalnoj djelatnosti
Jednostavna nabava
350.000,00
Tijekom cijele godine
22
42149
BV 22/19
Radovi i usluge
Uređenje Krvavica
Zakon o komunalnoj djelatnosti
Jednostavna nabava
100.000,00
Tijekom cijele godine
23
42149
BV 23/19
Radovi i usluge
Uređenje Bratuš
Zakon o komunalnoj djelatnosti
Jednostavna nabava
550.000,00
Tijekom cijele godine
24
42149
BV 24/19
Radovi i usluge
Uređenje Topići
Zakon o komunalnoj djelatnosti
Bagatelna nabava
100.000,00
Tijekom cijele godine
25
42149
BV 25/19
Radovi i usluge
ULJARA
Javno nadmetanje/jednostavna nabava ovisno o potrebnom postupku
1.000.000,00
Tijekom cijele godine
26.
42211
42219
BV 26/19
Roba
Nabava uredske i računalne opreme
Bagatelna javna nabava
100.000,00
Tijekom cijele godine
27.
41261
BV 27/19
Usluge
Izrada prostornih planova
Javno nadmetanje
Jednostavna nabava
 
200.000,00
Tijekom cijele godine
28.
41261
BV 28/19
Usluge
Izrada Projekata
Javno nadmetanje
Jednostavna nabava
700.000,00
Tijekom cijele godine
29.
32231
BV 29/19
Nabava električne energije za javnu rasvjetu
Električna energija
Javno nadmetanje
 
600.000,00
Tijekom cijele godine
30.
42149
BV 30/19
Radovi
Produženje mula u Bratušu
Jednostavna nabava
 
300.000,00
Do 30.04.2017.
31
42122
BV 31/19
Radovi i usluge
Izgradnja stare zgrade Mjesne zajednice u Baškoj Vodi
Jednostavna nabava
 
300.000,00
Tijekom cijele godine
32
42121
BV 32/19
Kupnja nekretnina
 
Otkup zgrade koju koristi Općina Baška Voda – uredski prostori
 
-
500.000,00
Tijekom cijele godine
33
42121
BV 33/19
Radovi
Izgradnja EKO OTOKA
Baška Voda, Promajna, Bratuš, Krvavica i Bast
Jednostavna nabava
300.000,00
Tijekom cijele godine
34
42149
BV 34/19
Radovi
Stara ambulanta – uređenje prostorija za potrebe dječjeg vrtića i škole
Jednostavna nabava
200.000,00
Tijekom cijele godine
35
32329
BV 35/19
Radovi/usluge
Održavanje zelenih površina
Odluka Općinskog vijeća
(zakon o kom.gosp.)
350.000,00
Tijekom cijele godine
36
42122
BV 36/19
Radovi i usluge
Uređenje Kapelice Topići
Jednostavna nabava
300.000,00
31.12.
37
42123
BV 37/19
Radovi i usluge
Novi Dječji Vrtić
Javna nabava
1.100.000,00
31.12.
38
42126
BV 38/19
Radovi i usluge
Sportski Centar
Bagatelna nabava
100.000,00
31.12.2017.
39
42149
BV 39/19
Radovi i usluge
Uljara
Bagatelna nabava
500.000,00
31.12.2017.
40
42122
BV 40/19
Radovi i usluge
Uređenje Šumatorija – Crkva sv. Lovre
Bagatelna nabava
100.000,00
31.12.2018.
41
 
BV 41/19
Radovi, usluge i roba
Rekonstrukcija javne rasvjete (prelazak na LED javnu rasvjet, financiranje bi se trebalo vršiti iz uštede zbog smanjenje potrošnje. Procijenjena vrijednost je oko 3.000.000,00 kn
Javna nabava
3.000.000,00
Izrada dokumentacije dovršena, a nabava se provodi putem ugovora o energetskom učinku i financira se iz uštede potrošnje el. energije.
42
42148
BV 45/18
Radovi
Uređenje rive u Baškoj Vodi
Javna nabava
2.000.000,00
Rekonstrukcija rive – glavne šetnice u Baškoj Vodi
43
42149
BV 46/18
Radovi
Uređenje Trga fra Jure Radića
Javna nabava
Jednostavna nabava
600.000,00 kn
31.12.
 
 
 
OvaOdlukastupa na snagu danom nakon objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
 
Ante Lončar
 
 
 
KLASA:021-05/18-01/30
UR.BROJ:2147/02-01-18/8
Baška Voda, 28. prosinca 2018. godine