Hitna medicinska pomoć i u Baškoj Vodi

Tim 2 Hitne medicinske pomoći u Baškoj Vodi
Hitna medicinska pomoć u Baškoj Vodi

 

Općinski načelnik Josko Roščić i zamjenik načelnika Filip Vidulin u prisustvu dr. Mate Kasala, voditelja ispostave Hitne medicinske pomoći Makarska, otvorili su novouređene prostorije Hitne medicinske pomoći u prizmlju zgrade područne ambulante u Baškoj Vodi, na adresi Podspiline 2.

U novouređenim prostorijama, osigurano je dežurstvo Hitne medicinske pomoći tim 2, koji će svakodnevno biti na raspolaganju svim pacijentima do 22,00 sata.

Fra Petar Vrljičak tom prigodom blagoslovio je novouređene prostorije u kojima je osigurano dežurstvo Hitne medicinske pomoći.

Cilj angažiranja hitne pomoći je pružiti dodatnu zdravstvenu zaštitu i sigurnost turistima i mještanima, posebice u ljetnim mjesecima kad zbog velikih gužvi na prometnicma i preopterećenosti Hitne medicinske pomoći u Makarskoj, ista nije u mogućnosti pružiti adekvatnu brzu intervenciju pacijentima sa zapadnog dijela Makarske Rivijere.

Kao što je i sam dr. Mate Kasalo izjavio, ambulanta u Baškoj Vodi ima sve komparativne prednosti, od blizine tunela i auto puta, pa do činjenice da će zbrinjavati cijeli zapadni dio Rivijere uključujući i dio koji pokriva Omiš.

 

490

492