IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA VODA

Obavijest o redoslijedu izbornih radnji

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BAŠKA VODA
IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BAŠKA VODA
 
KLASA:013-01/1-01/03
UR.BROJ:2147/02-02-1/1
Baška Voda, 7. svibnja 2018. godine
 
 
Obavijest o redoslijedu izbornih radnji i tijeku radova sukladno Odluci o izboru članova vijeća Mjesnih odbora na području općine Baška Voda( GL br. 5/14)
 
 
1.     Općinsko vijeće Baška Voda je dana 27. travnja 2018. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području općine Baška Voda koja je stupila na snagu dana 7. svibnja 2018. godine.
 
2.     Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na području općine Baška Voda održat će se dana 10. lipnja 2018. godine.
 
3.     Stalni sastav Izbornog povjerenstva Općine Baška Voda ( dalje:Izborno povjerenstvo) imenuje općinski načelnik.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području općine Baška Voda,   dakle  do 15. svibnja 2018. godine do 24:00 sata, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Baška Voda. 
 
 
4.     Prijedlozi lista za izbor članova vijeća   Mjesnih odbora moraju biti dostavljena Izbornom povjerenstvu Općine Baška Voda ( dalje:Izborno povjerenstvo), najkasnije u roku od 14. dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području općine Baška Voda, dakle do 21. svibnja 2018. godine do 24:00 sata.
 
5.     Izborno povjerenstvo ovjeravat će očitovanja o prihvaćanju kandidature za članove vijeća Mjesnih odbora svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.
 
6.     Izborno povjerenstvo će po isteku roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči Općine Baška Voda i na internetskim stranicama Općine Baška Voda, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća do 23.svibnja 2018.godine do 24:00 sata.
 
7.     Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih kandidacijskih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno 8. lipnja 2018.godine u 24:00 sata.
 
8.     Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19:00 sati,dakle od 10. lipnja 2018. godine.
 
 Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranja birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
 
9.     Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Općine Baška Voda, te na internetskim stranicama Općine Baška Voda, koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana prije izbora, dakle do 25. svibnja 2018. godine do 24:00 sata.
 
10.                                                                                              Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle 28. svibnja do 24,00 sata.
 
    10 . Ukoliko političke stranke ne odrede, odnosno Izborno povjerenstvo na   
           zaprimi njihove prijedloge za članove biračkih odbora najkasnije 12 dana
           prije dana     održavanja izbora, dakle 28. svibnja do 24,00 sata, Izborno
           povjerenstvo samo će odrediti članove biračkih odbora.
 
11. Izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dakle do 30. svibnja 2018. godine do 24:00 sata.
 
12. Glasovanje traje neprekidno 10. lipnja 2018. godine od 07:00   do 19:00 sati. Biračka mjesta zatvaraju se u 19:00 sati. Biračima koji se zateknu na biračkim mjestima u 19:00 sati omogućit će se glasovanje.
 
13. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori dostavljaju Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta
 
14. Rezultate izbora za članove vijeća Mjesnih odbora utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.
 
15.Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća Mjesnih odbora, bez odgode će objaviti: broj birača upisanih u popis birača Mjesnog odbora, koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, broj mjesta u vijeću Mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća Mjesnog odbora. Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči Općine Baška Voda, te na internetskim stranicama Općine Baška Voda.
 
16.Na sve ostale radnje u postupku kandidiranja i izbora, a koje nisu obuhvaćene ovom obavijesti, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16).
 
 
 
 
                                             Izborno povjerenstvo 
              Općine Baška Voda
 
 
            Predsjednica
 
               Ivana Ursić, dipl.iur.
 
 

PDF PDFOBJAVA BIRAČIMA PDFPDF PDFOMS-1 PDFPDF PDFOMS-3 PDF