Nikolini najviši iznos 700.000 tisuća kuna za plaže od Ministarstva turizma!

Ovog ljeta Općina Baška Voda pripremila je projekt uređenja i opremanja ukupno 18.000 m2 plaže Nikoline. Do sada je bilo uređeno 8.500m2. Prosječne plaže u našoj županiji su 2.432 m2 što govori o važnosti ovog projekta.

Očekuju nas nova vježbališta, igrališta, osvjetljena šetnica do „Oseke“, kante sa senzorima ispunjenosti, pametna rješenja, brojač posjeta, šetnicom u potpunosti povezane tri rampe za osobe smanjene pokretljivosti! Uz šetnicu na plaži će se napraviti pobočni zid do pokosa ispod obalne šetnice prema Baškom polju kako bi se osigurala statika na području gdje rastu borovi.

Projektiranje jednostavnih građevina izveo je Lukić projekt, a prijavu je pripremila predsjednica Mjesnog odbora Baška Voda, Dragica Roščić. Kako kaže ono što je bilo bitno je ishoditi sve suglasnosti Ministarstva državne imovine, Hrvatskih Voda i ostalu dokumentaciju te uključiti građane u sam projekt – pa su se tako već članovi našeg DVD-a uključili u planiranje vježbališta kako bi održavali fizičku spremu. Mame i djeca jedva čekaju novu šetnicu za rekreaciju. Osvjetljavanjem plaže povećava se sigurnost u večernjim satima.

Baška Voda ima nevjerojatne resurse i zahvaljuje i Splitsko dalmatinskoj županiji na unošenju 73.700m2 plaža u Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području SDŽ koji zadovoljavaju sve zadane kriterije.

Podsjetimo - 2008. g. Unutar Programa UN-a za okoliš - Baška Voda je pilot područje za koje je napravljen Strateški plan održivog upravljanja plažama, ranijim zahvatima osigurana je statika plaže koja je u skladu s valovanjem , odgovorno je nadohranjeno žalo čime je trajno osigurana današnja površina plaže Nikolina. Nikolina je nositeljica plave zastave od 2006. g. Plavi cvijet je osvojila 2008., plaža je „finalistica“ na Danima Hrvatskog turizma 2015 g., 2016 g. i 2017.g. Po izboru Daily maila spada u 10 najatraktivnijih plaža, a broj pogleda na web kameri često premašuje poglede na mjesec i New York.