Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda

Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN br. 153/13) Općinski načelnik je Zaključkom od dana 9. ožujka 2016. godine utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda trajati će od 30. ožujka do 14. travnja 2016. godine u prostorijama DVD-a Baška Voda u vremenu od 09-13,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda održat će se 12. travnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 14. travnja 2016. godine, mogu dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda na adresu: Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, Baška Voda.

 

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostonog plana uređenja Općine Baška Voda PDF

Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Baška Voda - tekstualni dio ZIP

Grafički dio: 1_Koristenje_i_namjena_prostora I+D PDF

Grafički dio: 2_1_Promet I+D PDF

Grafički dio: 2_2_Posta_i_telekomunikacije I+D PDF

Grafički dio: 2_3_Energetski_sustav_Elektroenergetika PDF

Grafički dio: 2_4_Vodnogosp_sustav_Vodoopskrba PDF

Grafički dio: 2_5_Vodnogosp_sustav_Odvodnja_otp_i_oborinskih_voda PDF

Grafički dio: 3_1_Prirodna_bastina PDF

Grafički dio: 3_2_Graditeljska_bastina PDF

Grafički dio: 4_gp_naselja list 4-1 PDF

Grafički dio: 4_gp_naselja list 4-2 PDF

Grafički dio: 4_gp_naselja list 4-3 PDF

Grafički dio: 4_gp_naselja list 4-4 PDF

Grafički dio: 3_3_Podrucja_pos_ogran_u_koristenju_te_podr_primj_pos_mjera_uredj_i_zastite PDF

Grafički dio: 3_4_Podrucja_i_dijelovi_primjene_planskih_mjera_zastite PDF