Proračun 2020.godina

Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 16. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine donijelo je Proračun Općine Baška Voda za 2020. godinu.

Prijedlog proračuna Općine Baška Voda u iznosu od 41.811.500,00  kuna usvojen je većinom glasova vijećnika Općinskog vijeća Baška Voda.
Na sjednici je usvojen i rebalans Proračuna Općine Baška Voda za 2019. godinu.


PDF PDFRebalans 2019 PDF

 


PDF PDFProračun 2020 PDF