Dodjela stipendija 2019./2020. Općina Baška Voda

Pozivaju se svi studenti i učenici na svečanu dodjelu stipendija i jednokratnih potpora u zgradi Luke Baška Voda u utorak, 24.prosinca s početkom u 11,00 sati o čemu će biti pismeno obaviješteni.

Ukupno je odobreno 10 studentskih stipendija u kategoriji uspijeh u iznosu od 100 eura mjesečno.

Ukupno je odobreno 2 studentske  stipendije 1. godina studija u kategoriji uspijeh u iznosu od 100  eura mjesečno, 6 učeničkih stipendija u kategoriji uspijeh u iznosu od 75 eura mjesečno, 2 stipendije studija u području turizma i 1 stipendija Građevinskog studija također u iznosu od 100 eura mjesečno.

Ukupno su odobrene 2 stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja u iznosu od 120 eura mjesečno.

UKUPNO SU ODOBRENE 23 STIPENDIJE

Općina Baška Voda odobrila je i jednokratne financijske potpore u iznosu od 1.500,00 kuna za učenike, a za studente u iznosu od 3.500,00 kuna.


PDF PDFZaključak o dodjeljenim stipendijama studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja PDF


PDF PDFZaključak o dodjeljenim stipendijama učenicima i studentima 2019-2020 PDF


 PDF PDFZaključak o dodjeli jednokratnih potpora PDF


PDF PDFOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o broju i mjesečnoj visini stipendija učenika i studenata PDF