Poziv

Poziv za članstvo u Nadzornim odborima i Upravnom tijelu

 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
Ured načelnika
Općinski načelnik
 
KLASA: 022-05/14-01/04
UR.BROJ: 2147/02-04-14/1
Baška Voda, 13. siječnja 2014.
 
 
P O Z I V
 
za prijavu u članstvo Nadzornih odbora komunalnog poduzeća „Gradina-Baška Voda” d.o.o.,   „TŠL Baška Voda” d.o.o. i   Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ježić”, Baška Voda.
 
Prijaviti se mogu svi zainteresirani s područja općine Baška Voda koji imaju višu ili visoku stručnu spremu.
 
Prijave uz predočenje ispunjenja uvjeta mogu se predati u prostorijama Općine Baška Voda ili na adresu: Obala svetog Nikole 65, 21 320 Baška Voda,  zaključno s danom 22. siječnja 2014.
 
 
 
 
Općinski načelnik
Josko Roščić