Obavijest korisnicima javno-prometnih površina te korisnicima po ostalim uslugama

Grb RH

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

Općinski načelnik

Baška Voda,  29. lipnja 2020. godine

 

 

O B A V I J E S T

               

Općina Baška Voda će prilikom naplate potraživanja od svih korisnika javno-prometnih površina, te korisnika po ostalim uslugama, uzeti u obzir situaciju prouzrokovanu virusom COVID-19. Također molimo da se prilikom korištenja istoga ne koristi više nego je to predviđeno, te da se površine drže urednim i čistim.

S poštovanjem,

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

 

PDF PDFObavijest korisnicima PDF