GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Baška Voda za 2014. godinu