Obavijest o radovima na javnoj površini sa svrhom uvlačenja svjetlovodnih distribucijskih kabela za priključenje korisnika na svjetlovodnu distribucijsku mrežu (SDM) Baška Voda - Zapad

Grb RH

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Baška Voda,  13.11.2020.

 

OBAVIJEST

STANOVNICIMA OPĆINE BAŠKA VODA

 

Ovim putem obavještavamo sve stanovnike Općine Baška Voda da su tijeku radovi na javnoj površini sa svrhom uvlačenja svjetlovodnih distribucijskih kabela za priključenje korisnika na svjetlovodnu distribucijsku mrežu (SDM) Baška Voda- Zapad.

 

Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. je za potrebe Hrvatskog telekoma d.d. izradio projekt svjetlovodne distribucijske mreže kojim bi se do pretplatnika dovela svjetlovodna mreža, te su u tijeku građevinski radovi, a sve u svrhu omogućavanja veće brzine Internet veze.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić