Obavijest u vezi Sanacije pomorskog dobra uslijed prirodne nepogode na plaži u Baškoj Vodi

Grb Republike Hrvatske

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

Općinski načelnik

 

 

PREDMET: Obavijest u vezi Sanacije pomorskog dobra uslijed prirodne nepogode na plaži u Baškoj Vodi

 

Poštovani,

S aspekta sigurnosti građana Općine Baška Voda, te turista ovim putem Vas obavještavamo da izvodimo izvanrednu sanaciju na pomorskom dobru, uslijed izvanrednih događaja, odnosno jakog juga i velikih količina oborina, točnije na plaži između Oseke i Baškog Polja.

Naime, uslijed velikih količina oborina koje su nedavno zahvatile naš kraj došlo je do odrona zemlje (sedre) u more na predjelu između Baškog polja i plaže Oseke, te je potkopana šetnica na č.z. 2989/1 k.o. Bast, Baška Voda, koja predstavlja veliku opasnost za šetače, a  na što smo  već upozorili sve nadležne institucije da će se dogoditi ukoliko se ne pristupi sanaciji.  

Također, zapisnikom komunalnog redara utvrđeno je da je usljed jakog juga došlo do nestanka plaže, te potkopavanja temelja šetnice na dva mjesta u dužini cca 40 metara, zbog čega  je potrebna hitna sanacija tog dijela plaže.

Kako su plaže i šetnice na plažama najvažniji segment turističke ponude općine Baška Voda i u ljetnom i zimskom periodu, bilo je potrebno  hitno sanirati oštećenja, jer isto predstavlja veliku opasnost za građane Baške Vode, a isto tako i za turiste.

Također je od Splitsko-dalmatinske županije, odnosno od Župana Blaženka Bobana zatražena novčana  potpora za prethodno navedeno, a koja je od istoga i obećana.

S poštovanjem,

 

Općinski načelnik

Josko Roščić