Dodjela božićnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama s područja općine Baška Voda

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o dodjeli božićnica

umirovljenicima i nezaposlenim osobama

s područja općine Baška Voda

 

 

Članak 1.

Općina Baška Voda  dodijelit će božićnice svim  nezaposlenim osobama  s područja općine Baška Voda koji su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje  i umirovljenicima s područja općine Baška Voda koji primaju mirovine  do mjesečnih iznosa od 3.000,00 kuna.

 

Članak 2.

Svi  nezaposleni s područja općine Baška Voda koji se nalaze u evidenciji  Zavoda za zapošljavanje  i umirovljenici s područja općine Baška Voda koji primaju mjesečne mirovine u iznosima  do 2.000,00 kuna ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od  300,00 kuna.

Umirovljenici koji primaju mirovine u mjesečnim iznosima  od 2.001,00 do  3.000,00 kuna,  ostvaruju pravo na 200,00 kuna  božićnice.

 

Članak 3.

Sve nezaposlene osobe s područja općine Baška Voda su dužni priložiti osobnu iskaznicu kojom potvrđuju prebivalište na području općine Baška Voda te dokaz o tome da se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba.

Svi umirovljenici s područja općine Baška Voda su dužni priložiti osobnu iskaznicu kojom potvrđuju prebivalište na području općine Baška Voda te presliku zadnje isplate mirovine.

 

Članak 4.

Sve osobe koje ostvaruju pravo na božićnicu sukladno odredbama ove Odluke, uz predočenje dokaza o ispunjenju uvjeta, božićnicu mogu preuzeti u vanjskoj prostoriji TŠL Baška Voda, Obala sv. Nikole 2, Baška Voda, u periodu od 16. prosinca do 24. prosinca 2021. godine od 9,00-11,00 sati uz obavezno predočenje digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana   objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda.

 

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

KLASA: 022-05/21-01/179

UR.BROJ: 2147/02-02-21/1

Baška Voda,  24. studenoga 2021. godine

 

 

PDF preuzimanjeDodjela božićnica umorivljenicima i nezaposlenim osobama s područja općine Baška Voda .PDF