Poziv za dostavu ponude za radove biranja, mljevenja i prosijavanja kamenog mineralnog materijala

Općina Baška voda raspisala je putem EOJN jednostavnu nabavu za mljevenje mineralnog kamenog materijala. Dokumentacija je u cijelosti dostupna na stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/   - JEDNOSTAVNE OBJAVE.

Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji za dostavu ponuda a krajnji rok za dostavu je 31.12.2021. godine do 10:00 sati, putem EOJN-a.

 


 

PDF preuzimanjeObavijest o jednostavnoj nabavi PDF

 

 

PDF preuzimanjePoziv mljevenje PDF

 

 

XLS preuzimanjeTroškovnik XLS