JAVNI POZIV KORISNICIMA MINIMALNE ZAJAMČENE NOVČANE NAKNADE ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA

JAVNI POZIV KORISNICIMA MINIMALNE ZAJAMČENE NOVČANE NAKNADE ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA

 

Temeljem članka 289. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22 i 46/22) pravo na troškove ogrijeva ostvaruju isključivo samac ili zajedničko kućanstvo koji se griju na drva.

Temeljem članka 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godini (NN 104/2022) određeno je da se samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonske uvjete, a griju na drva, može odobriti jednom godišnje iznos od 1.050,00 kuna za podmirenje troškova ogrjeva.

 

Općina Baška Voda poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 22. rujna 2022. godine do zaključno 06. listopada 2022. godine podnesu Općini Baška Voda zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2022. godini.

U interesu je osoba koje imaju pravo na naknadu troškova ogrjeva da što prije podnesu uredne zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom kako bi se njihov zahtjev što prije obradio i izvršila isplata odobrenog iznosa.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

1.Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova za ogrjev (obrazac na Protokolu Općine Baška Voda i na internetskoj stranici www.opcinabaskavoda.hr)
2.Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (obrazac na Protokolu Općine Baška Voda ili na internetskoj stranici www.opcinabaskavoda.hr)

 

Popunjeni zahtjev, te potpisana izjava, predaje se na Protokol Općine Baška Voda.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

 

PDF PDFJAVNI POZIV KORISNICIMA MINIMALNE ZAJAMČENE NOVČANE NAKNADE ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA .PDF

 

DOC DOC

ZAHTJEV .DOC

 

DOC DOC IZJAVA .DOC