Poziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu potporu učenika i studenata Općine Baška Voda u školskoj/akademskoj 2022/23. godini

 

Grb Republike Hrvatske

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

Općinski načelnik

KLASA: 551-01/22-01/03

URBROJ:2181-17-02-22-01

Baška Voda, 21. listopada 2022. godine

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 44. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), općinski načelnik

raspisuje

 

POZIV

za

podnošenje zahtjeva za jednokratnu potporu učenika i studenata Općine Baška Voda

u školskoj/akademskoj  2022/23. godini

 

 

Jednokratne potpore dodjeljuje Općina Baška Voda, a namijenjene su srednjoškolcima i studentima upisanim u tekuću školsku/akademsku godinu, a koji imaju neprekidno prebivalište u posljednje dvije godine na području Općine Baška Voda.

Za 2022/23. školsku/akademsku godinu odobravaju se učeničke jednokratne potpore u iznosu od 2.000,00 kuna / 265,45 eur i studentske jednokratne potpore u iznosu od 4.000,00 kuna / 530,89 eur za sve one koji ispunjavaju propisane uvjete natječaja.

 

UVJETI  NATJEČAJA:

 

Pravo natjecanja za jednokratnu potporu mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske

- imaju neprekidno prebivalište na području Općine Baška Voda u posljednje dvije godine

- su upisani na nekom od Visokih učilišta kao redovan ili izvanredan student u akademskoj 2022./2023. godini

 

Dodatno će se nagraditi studenti koji ostvaruju osobite uspjehe u školovanju, a što se odnosi na prosjek od najmanje 4,0 ostvaren u prethodnoj godini akademskog obrazovanja, u iznosu od 2.500,00 kuna / 331,80 eur!

 

Pravo natjecanja za jednokratnu potporu mogu ostvariti srednjoškolci koji:

- su državljani Republike Hrvatske

- imaju neprekidno prebivalište na području Općine Baška Voda u posljednje dvije godine

- su upisani u srednju školu u školskoj 2022./2023. godini na području Republike Hrvatske

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- pismena molba s kratkim osobnim podacima

- dokaz o neprekidnom prebivalištu na području Općine Baška Voda u posljednje dvije godine

- uvjerenje o pohađanju srednjoškolskog obrazovanja u školskoj 2022./2023. godini, odnosno uvjerenje o statusu redovnog ili izvanrednog studenta na nekom od Visokih učilišta u akademskoj 2022./2023. godini,

- uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine za studente druge, treće, četvrte i pete  

  godine studija

- preslika broja računa (IBAN)

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog Poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Baška Voda www.opcinabaskavoda.hr i na oglasnoj ploči, a zaključno sa danom 07. studenoga 2022. godine.

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

 

PDF preuzimanjePoziv za podnošenje zahtjeva za jednokratnu potporu 2022/2023 .PDF