Javni poziv korisnicima minimalne zajamčene novčane naknade za podmirenje troškova ogrjeva

3C663C8B3EA149FEAB548421E553E797

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

Općinski načelnik

 

KLASA: 551-01/23-01/01

UR.BROJ: 2181-17-02-23-01

Baška Voda,  27. studenog 2023. godine    

 

JAVNI POZIV KORISNICIMA MINIMALNE ZAJAMČENE NOVČANE NAKNADE   ZA  PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA

Temeljem članka 289. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) pravo na troškove ogrijeva ostvaruju isključivo samac ili zajedničko kućanstvo koji se griju na drva.

Temeljem članka 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu (NN 5/2023) određeno je da se samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonske uvjete, a griju na drva, može odobriti jednom godišnje iznos od 155,29 eura za podmirenje troškova ogrjeva.


Općina Baška Voda poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 27.studenog 2023. godine do zaključno 11. prosinca 2023. godine podnesu Općini Baška Voda zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini.

U interesu je osoba koje imaju pravo na naknadu troškova ogrjeva da što prije podnesu uredne zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom kako bi se njihov zahtjev što prije obradio i izvršila isplata odobrenog iznosa.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

1. Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova za ogrjev (obrazac na Protokolu Općine Baška Voda i na internetskoj stranici  www.opcinabaskavoda.hr)
2. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (obrazac na Protokolu Općine Baška Voda ili na internetskoj stranici  www.opcinabaskavoda.hr)

Popunjeni zahtjev, te potpisana izjava, predaje se na Protokol Općine Baška Voda.

Općinski načelnik

Josko Roščić

 

 

PDF PDF Javni poziv korisnicima minimalne zajamčene novčane naknade za podmirenje troškova ogrjeva 2023 .PDF