Ekološka akcija čišćenja podmorja

Pozivamo sve zainteresirane mještane da se uključe u ekološku akciju čišćenja podmorja Baške Vode, Promajne, Bratuša i Krvavice ovu nedjelju 9. svibnja. Molimo sve dobrovoljce da se najave na kontakt telefon 099 474 9786 zbog organizacije rada.

 

Eko akcija čišćenja podmorja