Plaže

Do sada 100 000 m čistog žala, najviše iz tunela Sv. Ilija dobiveno od nadležnog ministarstva i vlade RH. Uređena su zaustavna pera, proširene plaže u Baškoj Vodi, Promajni, Bratušu i Krvavici nekoliko puta, na određenim mjestima i preko 30m, stoga su plaže možda i najšire na Jadranu.

 

PLAŽA NIKOLINA

Plaža "Nikolina" kao nositeljica Plave zastave, dobitnica Plavog cvijeta više puta kao najuređenija plaža na hrvatskom Jadranu, svake godine nominirana među prve 3 plaže na Jadranu, te sa pogledom s web kamere koji je proglašen najljepšim na svijetu, glavna je plaža u Baškoj Vodi te nosi ime po zaštitniku mjesta Sv. Nikoli Putniku.

Duž plaže je uređena šetnica dužine 2 km, rasvjeta te dječje igralište. Omogućen je pristup osobama sa invaliditetom, te su napravljene rampe za invalide.  Postavljene su svlačionice te tuševi, uređeni plažni wc-i. Uređena su pera ispod crkve i na predjelu „Borika“. Duž plaže ponudu upotpunjuju ugostiteljski objekti sa cjelodnevnom ponudom.

 

PLAŽA PODLUKA

Uređeno je zaustavno peru ispod Plavog vala, obnovljen i produžen mali mulić, nadohranjene plaže te uređena šetnica od mula do plažnog objekta  hotela Dubravka.

 

PLAŽA IKOVAC

Na plaži "IKOVAC" uređena su pera kako bi se sačuvala plaža, te dio uz kamen "Ikovac".