Vodovod i kanalizacija

U Općini Baška Voda ne postoji naselje koje nije spojeno na regionalni vodovod. Investicijom Općine Baška Voda , Vodovoda te uz sredstva iz EU fondova napravljena je kanalizacija  Bratuš i Krvavica, a u tijeku je spajanje kuća na iste.

Trenutno se Topići i Bast, kao i turističko naselje Baško Polje koje nema kvalitetno rješenje umrežuju u kanalizacijski sustav.

VODOVOD TOPIĆI

Naselje Topići je uz 100% investiciju Općine spojeno na regionalni vodovod.

VODOVOD BAST

Sredstvima Općine Baška Voda i radom mještana najprije je Bast u većem profilu cijevi spojen na izvore Smokvinu i Vrutak, a potom odmah zbog povećanja potrebe i na regionalni vodovod investicijom Općine i Vodovoda.