Omladinski dom

Omladinski dom je 100% investicija Općine Baška Voda. U sklopu uređenja istog uređene su i prostorije  NK Urania, a na katu je napravljena višenamjenska sala sa 150 sjedećih mjesta te manja sala sa 50 za prigodne prilike, proslave i događanja. Prostor se koristi za razna društvena dodađanja omladine, umirovljenika i svih onih koji se bave društvenim radom.