14. sjednica Općinskog vijeća, 17. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-19/12¸     

Baška Voda, 17.  srpnja  2019. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                                                    17. srpnja (srijeda )  2019 godine  u 11:00 sati

u prostorijama zgrade Lučice  u  Baškoj Vodi, 14. izvanrednu  sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I       R E D       

 

  1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća
  2. Izvješće Mandatnog povjerenstva

- Prijedlog Zaključka o ostavci na mandata vijećnika  člana Općinskog vijeća Baška Voda i početak obnašanja dužnosti  zamjenika člana

- Prisega zamjenika člana

3.       Godišnje financijsko izvješće “GRADINA-BAŠKA VODA” d.o.o. za 2018. godinu

4.       Godišnje financijsko izvješće “TURISTIČKO-  ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA” d.o.o. za 2018. godinu

5.       Godišnje financijsko izvješće “ LUKE OPĆINE  BAŠKA VODA” d.o.o. za 2018. godinu

6.       Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnih uvjeta priključenja objekata na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje na području Općine Baška Voda

  1. Prijedlog Odluke  o privremenoj preraspodjeli financijskih sredstava

      uprihodovanih temeljem naknade za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda

8.       Prijedlog Odluke o pokretnju postupka  izrade projektne dokumentacije  u zoni gospodarske namjene-proizvodne u   Bastu

 

 

              Predsjednik Općinskog vijeća

              Ante Lončar