12. sjednica Općinskog vijeća, 23. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-19/10

Baška Voda, 17.  siječnja  2019. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                                                    23. siječnja (srijeda) 2019 godine. u 8,30 sati

prostorijama zgrade Lučice  u  Baškoj Vodi, 12.  sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I       R E D       

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu
  3. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  4. Prijedlog Odluke o ukidanju  naknade za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda
  5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

                                                     Predsjednik  Općinskog  vijeća

Ante  Lončar