8. sjednica Općinskog vijeća, 8. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-18/6

Baška Voda,  1.  lipnja  2018. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                  8. lipnja  (petak) 2018. u 10,00 sati

prostorijama Omladinskog doma u  Baškoj Vodi, 8. sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I       R E D       

 

 

01.   Usvajanje zapisnika  sa sedme  sjednice  Općinskog vijeća Baška Voda

02.   Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Baška Voda

03.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja

                                                

     Predsjednik  Općinskog  vijeća

     Ante  Lončar