18. sjednica Općinskog vijeća, 2. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-19/16

Baška Voda, 27. svibnja 2020. god.

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17, 4/18- proč. tekst, 3/20), čl. 69.  i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

2. lipnja  (utorak )  2020.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 18. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
 2. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Baška Voda za 2019. Godinu
 3. Izvješće o poduzimanju mjera Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda u situaciji uzrokovanoj virusom COVID-19
 4. Pismo namjere – Ugovor, Adria Baško Polje d.o.o. za izradu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Baško Polje – Baška Voda (T) , izrada urbanističkog plana uređenja poslovne, pretežito trgovačke zone – K2 i izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Baška Voda, po prijedlogu investitora
 5. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada  i provedbi mjera na području Općine Baška Voda za 2019. godinu
 6. Prijedlog Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Baška Voda
 7. Izvješće o poduzetim radnjama u cilju izgradnje prostorije za ispraćaj u Bastu
 8. Godišnje financijsko izvješće Turističko – športske luke Baška Voda za 2019. godinu
 9. Godišnje financijsko izvješće Gradina – Baška Voda d.o.o. za 2019. godinu
 10. Godišnje financijsko izvješće STK Urania za 2019. godinu
 11. Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića JEŽIĆ za 2019. godinu
 12. Godišnje financijsko izvješće NK Urania  za 2019. godinu
 13. Godišnje financijsko izvješće Lovačke udruge KUNA  za 2019. godinu
 14. Godišnje financijsko izvješće Općinske glazbe  Baška Voda za 2019. godinu
 15. Godišnje financijsko izvješće DVD Baška Voda za 2019. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 


PDF PDFZapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

 


 

 

PDF PDFIzvješće o lokacijama odbačenog otpada

 

PDF PDFTŠL - Godišnji financijski izvještaj za 2019.godinu

 


PDF PDFGradina - Baška Voda d.o.o. - finanijsko izvješće za 2019. godinu

 

PDF PDFSTK Urania - financijsko izvješče za 2019. godinu

 


PDF PDFDječji vrtić Ježić - financijsko izvješće za 2019. godinu

 


PDF PDFNK Urania - finacijsko izvješće za 2019. godinu

 


PDF PDFLovačka udruga KUNA - financijsko izvješće za 2019. godinu

 


PDF PDFOpćinska glazba Baška Voda - financijsko izvješće za 2019. PDF

 


PDF PDFDVD Baška Voda - financijsko izvješće za 2019. godinu