Izvanredna sjednica općinskog vijeća, 27. kolovoza 2021.

Grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/21-01/16

UR.BROJ2147/02-01-21/03

Baška Voda, 27. kolovoza 2021. god.

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69.,čl. 70. i čl. 71. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21), na temelju obrazloženog prijedloga jedne trećine vijećnika iz redova Nezavisne liste mladih-NLM i Socijaldemokratske partije Hrvatske-SDP te zbog utvrđenog nedovoljnog broja vijećnika za održavanje sjednice zakazane za dan 27. kolovoza 2021.godine, sazivam za

03. rujna (petak)  2021.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, ponovnu izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Prijedlog smanjivanja cijene poreza na korištenje javnih površina za 30 %
  2. Rasprava o izgradnji nelegalnog rotora na ulazu u Bašku Vodu – Tri ceste
  3. Prijedlog Odluke o zaustavljanju radova na nelegalnom gradilištu – Uljara Bast
  4. Rasprava o prekidu procedure u svezi izgradnje sportske dvorane, bučališta i vrtića
  5. Ispravka pogrešaka prilikom evidentiranja nerazvrstane ceste – Obala sv. Nikole (uzurpacija pomorskog dobra i pojedinih privatnih parcela)

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 


 

Grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/21-01/16

UR.BROJ2147/02-01-21/02

Baška Voda, 20. kolovoza 2021. god.

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21), te na temelju obrazloženog prijedloga jedne trećine vijećnika iz redova Nezavisne liste mladih-NLM i Socijaldemokratske partije Hrvatske-SDP, sazivam za

27. kolovoza (petak)  2021.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Prijedlog smanjivanja cijene poreza na korištenje javnih površina za 30 %
  2. Rasprava o izgradnji nelegalnog rotora na ulazu u Bašku Vodu – Tri ceste
  3. Prijedlog Odluke o zaustavljanju radova na nelegalnom gradilištu – Uljara Bast
  4. Rasprava o prekidu procedure u svezi izgradnje sportske dvorane, bučališta i vrtića
  5. Ispravka pogrešaka prilikom evidentiranja nerazvrstane ceste – Obala sv. Nikole (uzurpacija pomorskog dobra i pojedinih privatnih parcela)

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar