3. sjednica Općinskog vijeća, 08. prosinca 2021.

 

3C663C8B3EA149FEAB548421E553E797

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 021-05/21-01/33

UR.BROJ2147/02-01-21/01

Baška Voda, 01. prosinac 2021. god.

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

 

8. prosinca (srijeda)  2021.  godine  u 9:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 3. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. Godinu
 3. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2021.
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2021. godinu
 • Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. Godinu
 • Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2021.godinu
 • Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2021.godinu
 • Program financiranja javnih potreba za rad mjesnih odbora s područja Općine Baška Voda za 2021. godinu
 • Program financiranja javnih potreba  u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2021.godinu
 • Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2021. godinu
 • Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2021. godinu
 • Socijalni program Općine Baška Voda za 2021.godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2022. godinu
 • razvojni program za 2022.godinu
 • Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu
 • Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2022. godinu
 • Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2022.godinu
 • Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2022. godinu
 • Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2022.godinu
 • Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2022. godinu
 • Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2022. godinu
 • Program građenja objekata I uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2022.godini
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2022.godini
 • Socijalni program Općine Baška Voda za 2022. godinu

 

      6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. Godini
      7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za komunalni doprinos
      8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja
      9. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za dodjelu javno-prometnih površina

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar