4. sjednica Općinskog vijeća, 08. ožujka 2022.

 

Grb RH

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
KLASA: 024-02/22-01/01
UR.BROJ2181-17-01-22-01
Baška Voda, 28. veljače 2022. god.
 
 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Natemelju čl. 31. StatutaOpćineBaškaVoda (GLbr. 7/21), čl. 69. i čl. 70. PoslovnikaOpćinskogvijećaBaškaVoda (GLbr. 7/21, 18/21), sazivamza

 

08. ožujka (utorak)  2022.  godine  u 9:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 4. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog za izbor Odbora za statut i poslovnik
  3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine s Prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
  4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ‘’BAST SJEVER – I1’’
  5. Izvješće o prispjelim zahtjevima za izradu Urbanističkih planova uređenja na području Općine Baška Voda s Prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
  6. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala TURISTIČKO-ŠPORTSKE LUKE BAŠKA VODA društva sa ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda
  8. Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na č.z. 2932/1 k.o. Bast-Baška Voda u Promajni
  9. Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora u ugostiteljskog objekta konobe ‘’Biston’’ u Bastu, na č.z. 6162, č. zgr. *318 k.o. Bast-Baška Voda
  10. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Baška Voda za 2021. godinu

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 


 

PDF preuzimanjeZapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća .PDF

 

PDF preuzimanjeIzvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2021 .PDF

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ‘’BAST SJEVER – I1’’ .PDF

 

PDF preuzimanjeIzvješće o prispjelim zahtjevima za izradu Urbanističkih planova uređenja na području Općine Baška Voda s Prijedlogom Zaključka o prihvaćanju .PDF

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala TURISTIČKO-ŠPORTSKE LUKE BAŠKA VODA društva sa ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda .PDF

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda .PDF

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na č.z. 2932/1 k.o. Bast-Baška Voda u Promajni .PDF

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora u ugostiteljskog objekta konobe ‘’Biston’’ u Bastu, na č.z. 6162, č. zgr. *318 k.o. Bast-Baška Voda .PDF

 

PDF preuzimanjeGodišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Baška Voda za 2021. godinu .PDF