5. sjednica Općinskog vijeća, 06. lipnja 2022.

 

Grb RH

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/22-01/13

UR.BROJ2181-17-01-22-01

Baška Voda, 31. svibnja 2022. god.

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

 

06. lipnja (ponedjeljak)  2022.  godine  u 10:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 5. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o koeficjentima radnih mjesta u Dječjem vrtiću ‘’Ježić’’
  3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Baška Voda
  4. Prijedlog Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Baška Voda
  5. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Baška Voda
  6. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Baška Voda
  7. Informacija općinskog načelnika po predmetu ‘’Turistički kompleks Marea Alta – Baška Voda’’ operativna skupina za pripremu i provedbu strateškog projekta, imenovanje osoba u Operativnu skupinu

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

PDF preuzimanjeZapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća .PDF

 

PDF preuzimanjeEtički kodeks Općine Baška Voda .PDF

 

PDF preuzimanjeOdluka o davanju suglasnosti dječji vrtić .PDF

 

PDF preuzimanjePRIJEDLOG Odluka o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika .PDF

 

PDF preuzimanjePRIJEDLOG Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave .PDF

 

PDF preuzimanjePRIJEDLOG Odluke o određivanju pravnih osoba_sustav cz .PDF