6. sjednica Općinskog vijeća, 01. rujna 2022.

 

Grb Republike Hrvatske

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/22-01/20

UR.BROJ: 2181-17-01-22-01

Baška Voda, 18. kolovoza 2022. godina

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

 

01. rujna (četvrtak)  2022.  godine  u 10:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 6. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
  2. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine sa prijedlogom Zaključka o usvajanju Izvješća
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Baška Voda
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni I dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
  5. Prijedlog Cjenika ribarnice u Baškoj Vodi
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Baška Voda
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Gradina-Baška Voda d.o.o. za 2021. godinu
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Turističko-športska luka d.o.o. Baška Voda za 2021. godinu
  9. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala GRADINA-BAŠKA VODA društva s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda
  10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

 

PDF preuzimanjeZapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Baška Voda 2022. PDF

PDF preuzimanjeIzvješće o radu općinskog načelnika siječanj-lipanj 2022. PDF

PDF preuzimanjePRIJEDLOG odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi PPU Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog odluka o izmjeni i dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog cjenika ribarnice Općina Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog - odluka o ID odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjeGodišnje financijsko izvješće GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. za 2021. PDF

PDF preuzimanjeGodišnje financijsko izvješće TŠL d.o.o. za 2021. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog - Odluka o dokapitalizaciji Gradina-Baška Voda d.o.o. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda .PDF