9. sjednica Općinskog vijeća, 20. ožujka 2023. godine

 
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
KLASA: 024-02/23-01/02
UR.BROJ: 2181-17-01-23-01
Baška Voda, 10. ožujka 2023. godine
 
ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA
-svima-
 
Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za
 
20. ožujka (ponedjeljak) 2023. godine u 9:00 sati
 
u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 9. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I       R E D
 
 
  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
  2. Izvješće Mandatnog povjerenstva sa prijedlogom Zaključka o ostavci na mandat vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Općinskog vijeća Baška Voda

- prisega

  1. Izvješće Mandatnog povjerenstva sa prijedlogom Zaključka o ostavci na mandat vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Općinskog vijeća Baška Voda
  2. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine sa prijedlogom Zaključka o prihvaćanju izvješća
  3. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala GRADINA-BAŠKA VODA društva s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda
  4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
  5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda
  6. Prijedlog Plana korištenja, rasporeda i namjena lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području općine Baška Voda za 2023. godinu
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Lončar
 

 
 

PDF preuzimanjeZapisnik s 8. Sjednice Općinskog vijeća, 19. prosinca 2022. godine .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog - Odluka o komunalnom doprinosu .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog - Odluka o komunalnom redu Općine Baška Voda .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog - Odluka o dokapitalizaciji Gradina-Baška Voda d.o.o. .pdf

PDF preuzimanjeIzvješće o radu općinskog načelnika srpanj-prosinac 2022 .pdf

PDF preuzimanjeIzvješće o ostavci na mandat vijećnice .pdf

PDF preuzimanjeIzvješće o ostavci na mandat vijećnika .pdf

PDF preuzimanjePrijedlog - PLAN JPP 2023 .pdf

PDF preuzimanjeJPP Baška Voda dodatak .pdf

PDF preuzimanjeSkica JPP - štekati 2023 .pdf

PDF preuzimanjeZONA I. lokacija 1 i 2 .pdf

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 3 .pdf

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 4. ispod bungalova .pdf

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 4. ispod hotela Horizont .pdf

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 5 .pdf

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 6 Promajna I .pdf

PDF preuzimanjeZONA II lokacija 6 Promajna II .pdf

PDF preuzimanjeZONA III PIJACA nova skica 2023 .pdf