11. sjednica Općinskog vijeća, 14. srpnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/23-01/26

UR.BROJ2181-17-01-23-01

Baška Voda, 07. srpnja 2023. godine

 

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

 

14.srpnja 2023.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 11. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o godišnjeg obračunu proračuna Općine Baška Voda za 2022. Godinu
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2023. Godinu I projekcije za 2024. i 2025. godinu
  4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone oznake 1-5 (K1-uslužna, K2-trgovačka) unutar građevinskog područja naselja Baška Voda
  5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja  urbane preobrazbe  ugostiteljsko-turističke zone T1-hotel u naselju Promajna oznake (UPU2-3)

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

PDF preuzimanjeZapisnik sa 10 sjednice Općinskog vijeća 18.04.2023 .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o godišnjem obračunu proračuna Općine Baška Voda za 2022. godinu .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone oznake 1-5 (K1-uslužna, K2-trgovačka) unutar građevinskog područja naselja Baška Voda .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izradi UPU urbane preobrazbe ugostiteljsko turističke zone T1 hotel u naselju Promajna UPU 2-3 .pdf