Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Baška Voda za razdoblje od 2024. - 2028. godine

 

PDF preuzimanjeJavni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Baška Voda za razdoblje od 2024. - 2028. godine .pdf

 

PDF preuzimanjePlan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za razdoblje 2024.-2028. godine .pdf

 

PDF preuzimanjeGrafički prikaz mikrolokacija .pdf

 

DOC preuzimanjePonudbeni list - obrazac 1 .doc

 

DOC preuzimanjeIzjava - obrazac 2 .doc

 

DOC preuzimanjeIzjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru (javni bilježnik) .pdf

 

 

PDF PDF Najbolje ocijenjene ponude .pdf

 

PDF PDF Zapisnik prvi dio .pdf

 

PDF PDF Zapisnik drugi dio .pdf

 

PDF PDF Dodatak zapisnika za Pomorsko dobro 2024 .pdf

 

PDF PDFOdluka o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Baška Voda za razdoblje od 2024. do 2028. godine .pdf

 

 

Pozivaju se svi ponuditelji koji su na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu dozvole na pomorskom dobru na području Općine Baška Voda za razdoblje od 2024. do 2028. godine odabrani da prije izdavanja Rješenja o dodjeli dozvole dostave bjanko zadužnicu (na ponuđeni iznos za razdoblje od dvije godine) koja mora biti izdana na propisanom obrascu, potvrđena kod javnog bilježnika te popunjena sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice, a kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.